Bình chọn ảnh

Bạn là người góp phần quyết định những hình ảnh này có được hiển thị ở trang chủ hay không.
Hãy click vào các nút hoặc ở mỗi hình ảnh dưới đây để bình chọn nhé!

Chú ý: ảnh sau khi đăng khoảng 10 phút mới xuất hiện trên trang bình chọn

Báo cáo nội dung vi phạm

Bỏ qua

tao ổn mà cứ sờ đi emo

Đăng bởi Thích Xem Chùa 21 giờ trước

Báo cáo nội dung vi phạm

Bỏ qua

Giúp xem.vn duyệt ảnh này:

Khi các siêu anh hùng bị kiểm duyệt ngôn ngữ emo

Đăng bởi Cường Iam 21 giờ trước

Báo cáo nội dung vi phạm

Bỏ qua

Giúp xem.vn duyệt ảnh này:

giờ mình mới biết đó

Đăng bởi Marco hôm qua

Báo cáo nội dung vi phạm

Bỏ qua

Giúp xem.vn duyệt ảnh này:

emo

Đăng bởi Quang Trường hôm qua

Báo cáo nội dung vi phạm

Bỏ qua

Giúp xem.vn duyệt ảnh này: