Bình chọn ảnh

Bạn là người góp phần quyết định những hình ảnh này có được hiển thị ở trang chủ hay không.
Hãy click vào các nút hoặc ở mỗi hình ảnh dưới đây để bình chọn nhé!

Chú ý: ảnh sau khi đăng khoảng 10 phút mới xuất hiện trên trang bình chọn

Nào. .!! cút ra emo

Đăng bởi Hoàng Linh 10 giờ trước

Báo cáo nội dung vi phạm

Bỏ qua

Giúp xem.vn duyệt ảnh này:

dạo này nhiều bài thiếu muối quá

Đăng bởi Bùi Việt hôm qua

Báo cáo nội dung vi phạm

Bỏ qua

Giúp xem.vn duyệt ảnh này:

cái đcm thiên vị

Đăng bởi Lê Minh Thìn 17 giờ trước

Báo cáo nội dung vi phạm

Bỏ qua

Giúp xem.vn duyệt ảnh này:

Nice emo

Đăng bởi Kẻ ham chơi hôm qua

Báo cáo nội dung vi phạm

Bỏ qua

Giúp xem.vn duyệt ảnh này:

tiêu đề

Đăng bởi Lê Minh Thìn 17 giờ trước

Báo cáo nội dung vi phạm

Bỏ qua

Giúp xem.vn duyệt ảnh này: