Bình chọn ảnh

Bạn là người góp phần quyết định những hình ảnh này có được hiển thị ở trang chủ hay không.
Hãy click vào các nút hoặc ở mỗi hình ảnh dưới đây để bình chọn nhé!

Chú ý: ảnh sau khi đăng khoảng 10 phút mới xuất hiện trên trang bình chọn

Khi bạn nghèo nhưng vẫn thích đánh đu với đời

Đăng bởi Sâm Bánh Mì 13 giờ trước

Báo cáo nội dung vi phạm

Bỏ qua

Giúp xem.vn duyệt ảnh này:

Cô vợ đảm đang emo

Đăng bởi Gãy TV 9 giờ trước

Báo cáo nội dung vi phạm

Bỏ qua

Giúp xem.vn duyệt ảnh này:

Anh thách emo

Đăng bởi ༺♥0_Xểm_0♥༻ 13 giờ trước

Báo cáo nội dung vi phạm

Bỏ qua

Giúp xem.vn duyệt ảnh này:

Sưu tầm

Đăng bởi thích là làm hôm qua

Báo cáo nội dung vi phạm

Bỏ qua

Giúp xem.vn duyệt ảnh này:

who?

Đăng bởi Kyouta Ryuka 2 ngày trước

Báo cáo nội dung vi phạm

Bỏ qua

Giúp xem.vn duyệt ảnh này: