Bình chọn ảnh

Bạn là người góp phần quyết định những hình ảnh này có được hiển thị ở trang chủ hay không.
Hãy click vào các nút hoặc ở mỗi hình ảnh dưới đây để bình chọn nhé!

Chú ý: ảnh sau khi đăng khoảng 10 phút mới xuất hiện trên trang bình chọn

Việt Nam vô đối

Đăng bởi Đại Lâm Mộc hôm qua

Báo cáo nội dung vi phạm

Bỏ qua

Giúp xem.vn duyệt ảnh này:

bạn thân ơi duyên số sinh ra cái LÒ emo

Đăng bởi Thái Hoàng Tâm hôm qua

Báo cáo nội dung vi phạm

Bỏ qua

Giúp xem.vn duyệt ảnh này:

Thần điêu ngoại truyện@_@

Đăng bởi Ngoc An 24 giờ trước

Báo cáo nội dung vi phạm

Bỏ qua

Giúp xem.vn duyệt ảnh này:

Skyrim . Nhân vật em tự tạo mong các bác nhận xét vui vẻ

Đăng bởi Devill May Cry 23 giờ trước

Báo cáo nội dung vi phạm

Bỏ qua

Giúp xem.vn duyệt ảnh này:

Khi nóa đăng và không kém link emo

Đăng bởi Kẻ ham chơi hôm qua

Báo cáo nội dung vi phạm

Bỏ qua

Giúp xem.vn duyệt ảnh này: