Cũ người mới ta :)

DANH SÁCH “TOP DANH HÀI TUẦN” 4-10/7/2016

BQT xem.vn xin thông báo DANH SÁCH “TOP DANH HÀI TUẦN” từ ngày 4/7/2016 tới ngày 10/7/2016.

Danh sách chi tiết: “TOP DANH HÀI TUẦN” 4-10/7/2016

Hy vọng xem.vn ngày một phát triển và trở thành một cộng đồng lành mạnh, tích cực cho giới trẻ Việt Nam.

Trân trọng!
BQT xem.vn

Con trai đơn giản lắm emo)

Đăng bởi Anh Siu Nhân 4 tháng trước

thấm nhỉ

Đăng bởi Thiện Thần Thánh 5 tháng trước

Best phản dame emo emo

Đăng bởi Anh Siu Nhân 4 tháng trước