Tại hạ mạn phép được hỏi : các hạ nào đã từng thi triển những bíp kíp công phu này trước phụ huynh thì cho xin cái kết đê !? emo

Lượt xem: 1.447 Lượt bình luận: 4
Nguồn: haivainoi.com
Đăng 5 tháng trước bởi
Tại hạ mạn phép được hỏi : các hạ nào đã từng thi triển những bíp kíp công phu này trước phụ huynh thì cho xin cái kết đê  !? =))

xem.vn Like Xem.vn trên Facebook để được cười nhiều hơn

logo
xem thêm, còn nhiều lắm

Báo cáo ảnh trùng

Bỏ qua

Báo cáo ảnh vi phạm

Bỏ qua