Xe ai đậu bến sông trăng đó / Có chở trăng về kịp tối nay

Lượt xem: 558 Lượt bình luận: 3
Nguồn: Sưu tầm
Đăng 3 tháng trước bởi
Xe ai đậu bến sông trăng đó / Có chở trăng về kịp tối nay

xem.vn Like Xem.vn trên Facebook để được cười nhiều hơn

logo
xem thêm, còn nhiều lắm

Báo cáo ảnh trùng

Bỏ qua

Báo cáo ảnh vi phạm

Bỏ qua