Ở chỗ 8s chắc do FA lâu ngày nó cũng thiếu thốn lắm anh em ợ T_T những cũng có nhất thiết phải thế không?

Lượt xem: 17.658 Lượt bình luận: 14
Đăng 2 tháng trước bởi
Please wait...

xem.vn Like Xem.vn trên Facebook để được cười nhiều hơn

logo
xem thêm, còn nhiều lắm

Báo cáo video trùng

Bỏ qua

Báo cáo video vi phạm

Bỏ qua