Hoàng Kiều: "Chúng tôi đêm 7 ngày 3 vào ra không kể, quý vị cứ cho lên tivi đi"

Lượt xem: 238.682 Lượt bình luận: 200
Đăng 2 tháng trước bởi
avatar
GTG
Please wait...

xem.vn Like Xem.vn trên Facebook để được cười nhiều hơn

logo
xem thêm, còn nhiều lắm

Báo cáo video trùng

Bỏ qua

Báo cáo video vi phạm

Bỏ qua