Bị chê hát tệ, Miu Lê rap nguyên một bài "đá xéo" Dương Cầm và đứng nhất tuần!

Lượt xem: 63.124 Lượt bình luận: 14
Đăng 10 tháng trước bởi
avatar
GTG
Please wait...

xem.vn Like Xem.vn trên Facebook để được cười nhiều hơn

logo
xem thêm, còn nhiều lắm

Báo cáo video trùng

Bỏ qua

Báo cáo video vi phạm

Bỏ qua