Chủ Đề: Video hay nhức nhói

DANH SÁCH “TOP DANH HÀI TUẦN” 4-10/7/2016

BQT xem.vn xin thông báo DANH SÁCH “TOP DANH HÀI TUẦN” từ ngày 4/7/2016 tới ngày 10/7/2016.

Danh sách chi tiết: “TOP DANH HÀI TUẦN” 4-10/7/2016

Hy vọng xem.vn ngày một phát triển và trở thành một cộng đồng lành mạnh, tích cực cho giới trẻ Việt Nam.

Trân trọng!
BQT xem.vn

Pheeee

Đăng bởi Hài Trung Quốc 3 tháng trước
2.625 1

Báo cáo nội dung vi phạm

Bỏ qua

Báo cáo nội dung vi phạm

Bỏ qua

Ae kèo dưới lúc này

Đăng bởi Hài Trung Quốc 3 tháng trước
3.365 4

Báo cáo nội dung vi phạm

Bỏ qua

Đập nó

Đăng bởi Hài Trung Quốc 3 tháng trước
3.907 1

Báo cáo nội dung vi phạm

Bỏ qua

Ngu Người

Đăng bởi Hài Trung Quốc 3 tháng trước
15.045 2

Báo cáo nội dung vi phạm

Bỏ qua