Hariwon sau một thời gian mệt nhoài lơ lớ tiếng Việt đã quyết định chuyển sang một ngôn ngữ khác!

Lượt xem: 679.784 Lượt bình luận: 48
Đăng 2 tháng trước bởi
avatar
GTG
Please wait...

xem.vn Like Xem.vn trên Facebook để được cười nhiều hơn

logo
xem thêm, còn nhiều lắm

Báo cáo video trùng

Bỏ qua

Báo cáo video vi phạm

Bỏ qua