Ảnh đã đăng Video đã đăng

Khi thánh dan phản dame

Đăng bởi Chán chế sang chùa 1 tháng trước
2.108 62

Thánh tỏ tình emo

Đăng bởi Chán chế sang chùa 3 tháng trước
1.558 6
Chán chế sang chùa

Chán chế sang chùa

Tham gia từ: 13/10/2015
Số ảnh đã đăng: 548
Được like: 19,368 lần
Được bình luận: 612 lần
Được xem: 80,930 lần
Thứ hạng: 178
Chán chế ảnh rồi xem chùa vui hơn :)