Nguyễn Duy Quân

Nguyễn Duy Quân

Tham gia từ: 09/11/2017
Số video đã đăng: 4
Được like: 19,424 lần
Được bình luận: 14 lần
Được xem: 18,243 lần
Thứ hạng: 205
Tình yêu không nên biểu thị bởi trái tim, mà phải là hình tròn. Hình tròn của những cái vòng lẩn quẩn...