Kẻ Trừng Phạt

Kẻ Trừng Phạt

Tham gia từ: 10/01/2016
Số ảnh đã đăng: 270
Được like: 23,292 lần
Được bình luận: 492 lần
Được xem: 58,678 lần
Thứ hạng: 66
Just a superhero comic's fan