Quần Đã Rách

Quần Đã Rách

Tham gia từ: 22/08/2016
Số ảnh đã đăng: 110
Được like: 2,174 lần
Được bình luận: 17 lần
Được xem: 4,567 lần
Thứ hạng: 4,560
đời còn dài và còn nhiều thời gian để nhận ra chân lí của cuộc sống. vì vậy hãy cố gắng học hỏi thật nhiều để sau này có thể vững bước trên đôi chân của chính mình