Ảnh đã đăng Video đã đăng

Link dưới cmt

Đăng bởi Phó Thường Dân 22 giờ trước
225 2

Versace

Đăng bởi Phó Thường Dân 1 tháng trước
1.151 6

Em ấy đọc gì mà chăm chú vậy?

Đăng bởi Phó Thường Dân 1 tháng trước
1.817 24

Người ta đi cấy lấy công

Đăng bởi Phó Thường Dân 2 tháng trước
1.170 13
Phó Thường Dân

Phó Thường Dân

Tham gia từ: 14/10/2015
Số ảnh đã đăng: 141
Được like: 6,288 lần
Được bình luận: 337 lần
Được xem: 39,370 lần
Thứ hạng: 375