Ảnh đã đăng Video đã đăng

Nguyễn Thanh Kiên

Nguyễn Thanh Kiên

Tham gia từ: 25/04/2016
Số ảnh đã đăng: 186
Được like: 16,250 lần
Được bình luận: 403 lần
Được xem: 34,545 lần
Thứ hạng: 204
https://www.facebook.com/kien.nguyenthanh.142