Ảnh đã đăng Video đã đăng

Nguyễn Thanh Kiên

Nguyễn Thanh Kiên

Tham gia từ: 25/04/2016
Số ảnh đã đăng: 197
Được like: 16,413 lần
Được bình luận: 410 lần
Được xem: 35,213 lần
Thứ hạng: 224
https://www.facebook.com/kien.nguyenthanh.142