Ảnh đã đăng Video đã đăng

Nguyễn Duy Quân

Nguyễn Duy Quân

Tham gia từ: 09/11/2017
Số ảnh đã đăng: 164
Được like: 19,651 lần
Được bình luận: 104 lần
Được xem: 86,577 lần
Thứ hạng: 215
Tình yêu không nên biểu thị bởi trái tim, mà phải là hình tròn. Hình tròn của những cái vòng lẩn quẩn...