Ảnh đã đăng Video đã đăng

Tuổi thơ dữ dội

Đăng bởi ƁeeƊaeƓil 1 tuần trước

cạn lời

Đăng bởi ƁeeƊaeƓil 4 tháng trước
1.776 13

phấn trắng - bảng đen emo

Đăng bởi ƁeeƊaeƓil 6 tháng trước
ƁeeƊaeƓil

ƁeeƊaeƓil

Tham gia từ: 16/08/2015
Số ảnh đã đăng: 155
Được like: 9,430 lần
Được bình luận: 99 lần
Được xem: 19,035 lần
Thứ hạng: 512
Website: