Thằng vừa bị ghi tên trong Death Note cách đây

Thằng vừa bị ghi tên trong Death Note cách đây

Tham gia từ: 08/11/2015
Số ảnh đã đăng: 50
Được like: 1,364 lần
Được bình luận: 122 lần
Được xem: 3,897 lần
Thứ hạng: 6,516