Thằng vừa bị ghi tên trong Death Note cách đây

Thằng vừa bị ghi tên trong Death Note cách đây

Tham gia từ: 08/11/2015
Số ảnh đã đăng: 46
Được like: 1,320 lần
Được bình luận: 111 lần
Được xem: 3,497 lần
Thứ hạng: 6,383