"Thủy thủ đoàn mà thiếu tôn trọng thuyền trưởng, thì coi như bỏ đi" -Zoro One piece -

Lượt xem: 1.366 Lượt bình luận: 8
Nguồn: Pin
Đăng 7 tháng trước bởi
"Thủy thủ đoàn mà thiếu tôn trọng thuyền trưởng, thì coi như bỏ đi" -Zoro One piece -

xem.vn Like Xem.vn trên Facebook để được cười nhiều hơn

logo
xem thêm, còn nhiều lắm

Báo cáo ảnh trùng

Bỏ qua

Báo cáo ảnh vi phạm

Bỏ qua