Nước cũng biết luật giao thông... Chỉ có thể là 3 con gián... emo

Lượt xem: 1.160 Lượt bình luận: 3
Nguồn: Tự làm
Đăng 11 tháng trước bởi
Nước cũng biết luật giao thông... Chỉ có thể là 3 con gián... :))

xem.vn Like Xem.vn trên Facebook để được cười nhiều hơn

logo
xem thêm, còn nhiều lắm

Báo cáo ảnh trùng

Bỏ qua

Báo cáo ảnh vi phạm

Bỏ qua