Chủ Đề: Người tốt

DANH SÁCH “TOP DANH HÀI TUẦN” 4-10/7/2016

BQT xem.vn xin thông báo DANH SÁCH “TOP DANH HÀI TUẦN” từ ngày 4/7/2016 tới ngày 10/7/2016.

Danh sách chi tiết: “TOP DANH HÀI TUẦN” 4-10/7/2016

Hy vọng xem.vn ngày một phát triển và trở thành một cộng đồng lành mạnh, tích cực cho giới trẻ Việt Nam.

Trân trọng!
BQT xem.vn

Báo cáo nội dung vi phạm

Bỏ qua

emo

Đăng bởi Hừng Lê Đình 2 tháng trước

Thằng e e tốt vl emo

Đăng bởi Ông Ba Kẹ 2 tháng trước
1.527 15

Ngẫm emo

Đăng bởi Golden D.C 2 tháng trước