Mục tiêu cho năm 2017!

Lượt xem: 1.295 Lượt bình luận: 2
Nguồn:
Đăng 1 tháng trước bởi

 Tất cả mục tiêu đã hoàn thành, nhà có, xe có, vợ xinh có, nhưng còn một thứ chưa làm được, đó là bỏ xạo Lz.

Mục tiêu cho năm 2017!

xem.vn Like Xem.vn trên Facebook để được cười nhiều hơn

logo
xem thêm, còn nhiều lắm

Báo cáo ảnh trùng

Bỏ qua

Báo cáo ảnh vi phạm

Bỏ qua