Lấy “trộm” Lamborghini của khách đi “NẸT PÔ”…”NẸT” cháy luôn cả 400.000 USD

Lượt xem: 286.238 Lượt bình luận: 42
Đăng 2 tháng trước bởi
avatar
GTG
Please wait...

xem.vn Like Xem.vn trên Facebook để được cười nhiều hơn

logo
xem thêm, còn nhiều lắm

Báo cáo video trùng

Bỏ qua

Báo cáo video vi phạm

Bỏ qua