Gấu có thể không có nhưng cờ hó thì phải có 1 con emo

Lượt xem: 635 Lượt bình luận: 9
Nguồn: fb.com/thantrollthanhche
Đăng 3 tháng trước bởi
Gấu có thể không có nhưng cờ hó thì phải có 1 con :)

xem.vn Like Xem.vn trên Facebook để được cười nhiều hơn

logo
xem thêm, còn nhiều lắm

Báo cáo ảnh trùng

Bỏ qua

Báo cáo ảnh vi phạm

Bỏ qua