Đại học không phải là con đường duy nhất, con đường duy nhất là học và làm thật nhiều emo

Lượt xem: 1.336 Lượt bình luận: 6
Nguồn: Sưu tầm
Đăng 1 tháng trước bởi
Đại học không phải là con đường duy nhất, con đường duy nhất là học và làm thật nhiều (y)

xem.vn Like Xem.vn trên Facebook để được cười nhiều hơn

logo
xem thêm, còn nhiều lắm

Báo cáo ảnh trùng

Bỏ qua

Báo cáo ảnh vi phạm

Bỏ qua