Đây là video đang lăm le ngôi MV bị dislike nhiều nhất với "Baby" của Justin Bieber

Lượt xem: 125.895 Lượt bình luận: 38
Đăng 2 tháng trước bởi
avatar
Trần Linh
Please wait...

xem.vn Like Xem.vn trên Facebook để được cười nhiều hơn

logo
xem thêm, còn nhiều lắm

Báo cáo video trùng

Bỏ qua

Báo cáo video vi phạm

Bỏ qua