Chúng đánh nhau hay không không quan trọng. Quan trọng là ông thánh nào lồng tiếng thế emo)

Lượt xem: 43.476 Lượt bình luận: 35
Đăng 2 tháng trước bởi
avatar
xem mờ
Please wait...

xem.vn Like Xem.vn trên Facebook để được cười nhiều hơn

logo
xem thêm, còn nhiều lắm

Báo cáo video trùng

Bỏ qua

Báo cáo video vi phạm

Bỏ qua