Chúng mày đùa kiểu đấy không vui chút nào? Bọn mày xem mạng người thua cả con hải cẩu !!! Xin dkm hết những đứa đùa chuyện hộp xốp nhé !!

Lượt xem: 1.948 Lượt bình luận: 52
Nguồn: Tự làm
Đăng 1 tháng trước bởi
Chúng mày đùa kiểu đấy không vui chút nào? Bọn mày xem mạng người thua cả con hải cẩu !!! Xin dkm hết những đứa đùa chuyện hộp xốp nhé !!

xem.vn Like Xem.vn trên Facebook để được cười nhiều hơn

logo
xem thêm, còn nhiều lắm

Báo cáo ảnh trùng

Bỏ qua

Báo cáo ảnh vi phạm

Bỏ qua