Mình xem thì thấy trận Gai đánh với Madara là đã mắt nhất... emo

Lượt xem: 9.570 Lượt bình luận: 7
Đăng 4 tháng trước bởi

Top 10 trận đấu hay nhất đã mắt nhất trong Naruto : Theo tao thì trận Gai đánh với Madara la hay nhất...còn thằng bên dưới?

xem.vn Like Xem.vn trên Facebook để được cười nhiều hơn

logo
xem thêm, còn nhiều lắm

Báo cáo video trùng

Bỏ qua

Báo cáo video vi phạm

Bỏ qua