Khả năng cao Genki Dama là mạnh nhất rồi đến Kamehameha... Các thánh nghĩ sao?

Lượt xem: 13.041 Lượt bình luận: 19
Đăng 2 tháng trước bởi
Please wait...

xem.vn Like Xem.vn trên Facebook để được cười nhiều hơn

logo
xem thêm, còn nhiều lắm

Báo cáo video trùng

Bỏ qua

Báo cáo video vi phạm

Bỏ qua