Ai theo dõi Dragon Ball Super chắc biết thánh này... Goku cũng éo có tuổi! emo

Lượt xem: 15.346 Lượt bình luận: 34
Đăng 3 tháng trước bởi

 

xem.vn Like Xem.vn trên Facebook để được cười nhiều hơn

logo
xem thêm, còn nhiều lắm

Báo cáo video trùng

Bỏ qua

Báo cáo video vi phạm

Bỏ qua