Chủ Đề: bạn bè như cái bẹn bà

DANH SÁCH “TOP DANH HÀI TUẦN” 4-10/7/2016

BQT xem.vn xin thông báo DANH SÁCH “TOP DANH HÀI TUẦN” từ ngày 4/7/2016 tới ngày 10/7/2016.

Danh sách chi tiết: “TOP DANH HÀI TUẦN” 4-10/7/2016

Hy vọng xem.vn ngày một phát triển và trở thành một cộng đồng lành mạnh, tích cực cho giới trẻ Việt Nam.

Trân trọng!
BQT xem.vn

Báo cáo nội dung vi phạm

Bỏ qua

emo

Đăng bởi Hoàng Trường 2 tháng trước

Tao có 1 bịch cỏ

Đăng bởi ComCom 2 tháng trước
1.419 10

Ai troll ai emo

Đăng bởi Hiệp Sĩ Bóng Đêm 2 tháng trước