Background Video 00:25 | 01:25 Bão Damrey sức gió khoảng 100 km/h đang hướng vào Nam Trung Bộ

Lượt xem: 2.567 Lượt bình luận: 0
Đăng 8 tháng trước bởi
Please wait...

xem.vn Like Xem.vn trên Facebook để được cười nhiều hơn

logo
xem thêm, còn nhiều lắm

Báo cáo video trùng

Bỏ qua

Báo cáo video vi phạm

Bỏ qua